Σταφίδες

Οι ιδανικές εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής των Πεζών Ηρακλείου, συνδυασμένες με παραδοσιακές καλλιεργητικές τεχνικές αιώνων δίνουν μια ξεχωριστή σταφίδα με χαρακτηριστική γεύση και ξανθό χρώμα.